ארבסטה ארק

0 913

מס’

שם הפרק באנגלית

שם הפרק בעיברית

תמונה

תקציר

092

The hero of Arabasta and the ballerina on deck

הגיבור של ארבסטה והבלרינה שעל הסיפון

092

+

093

Heading to the Kingdom of Sand! A powder that brings rain and the Rebel Army

מגיעים לממלכת החול! האבקה שמורידה גשם וצבא המורדים

093

+

094

Reunion of the Powerful! His name is Ace the Flame Fist

איחוד של החזקים! קוראים לו אייס אגרוף האש

094

+

095

Ace and Luffy! Warm memories and brotherly bonds

אייס ולופי! זיכרונות חמימים וקשר אחים

095

+

096

The green town Elumaru and the Kung-Fu Dugongs!

העיר הירוקה אלומרו והקונג-פו דוגונגס!

096

+

097

Adventure in the country of sand! The demons that live in the scorching earth

הרפתקה במדינה של חול! השדים החיים באדמה הצורבת

097

+

098

Here come the Sand Pirates! The men who live free

הנה באים פיראטי החול! האיש שחי חופשי

098

+

099

Spirit of the Fakes! Heart of the Rebel Army, Kamyu

נפשם של רמאים! לבו של צבא המורדים, קמיו

099

+

100

Kohza, Warrior of the Rebel Army! The dream he swore to Vivi!

קוזה,לוחם מצבא המורדים! החלום שהוא הצהיר לויוי!

100

+

101

Duel in the waves of heat! Ace vs. Scorpion man

דו-קרב בגלי החום! אייס נגד סקורפיון-מן

101

+

102

Ancient Ruins and lost souls! Vivi,  nakama  and the shape of the nation

הריסות עתיקות ונשמות אבודות! ויוי, נאקאמה וצורתה של המדינה

102

+

103

Enemy officers gather at 8:00PM at Spider Cafe

קציני האויב נאספים ב-8 בערב בספיידר קפה

103

+

104

Luffy vs. Vivi! Oath of tears riding on nakamas

לופי נגד ויוי! שבועת דמעות רוכבת על נאקאמה

104

+

105

Arabasta Warfare! Rainbase, The City of Dreams

לוחמת ארבסטה! ריינבאס, עיר החלומות

105

+

106

Absolute final trap! Rushing into Rain Dinners

מלכודת אחרונה בהחלט! ממהרים ל”ריין דינרס”

106

+

107

Operation Utopia begins! The Rebels begin their move

מבצע אוטופיה מתחיל! המורדים מתחילים לזוז

107

+

108

The terrible Bananawani and Mr. Prince

הבננוואני הנורא ומיסטר פרינס

108

+

109

The key to a reversal and escape! The Doru Doru Ball!

המפתח להפיכה ובריחה! ה”דורו דורו בול”!

109

+

110

Merciless Deathmatch! Luffy vs. Crocodile

קרב חסר רחמים עד המוות! לופי נגד קוקודייל

110

+

111

Dash towards a miracle! Arabasta, animal kingdom

ממהרים לעבר הנס! חיות ממלכת ארבאסטה

111

+

112

Rebel Army vs. King’s Army! The final showdown will be in Alubarna!

צבא המורדים נגד צבא המלך! העימות המכריע יהיה באלוברנה!

112

+

113

Alubarna of sorrow! Captain “fierce fight” Carue!

אלוברנה של יגונות! קפטן “קרב פראי” קארו!

113

+

114

An insult to nakama’s dream! Duel in molehill 4th avenue

עלבון לחלומו של נאקאמה! דו-קרב בתל-חפרפרת שדרה רביעית

114

+

115

Today’s great interpretation! The Mane Mane Montage!

ההופעה הגדולה של היום! המאנה מאנה מונטז’!

115

+

116

Transforming into Nami! Bon clay’s hard-hitting Ballet Kenpo

משנה צורה לנאמי! מתקפות הבלאט קנפו של בון קלי

116

+

117

Nami’s tornado warning! Clima Tact explosion

אזהרהת הטורנדו של נאמי! פיצוץ קלימה טקט

117

+

118

Secret of the Royal Family! The Ancient Weapon, Pluton

סודה של משפחת המלוכה! הנשק העתיק, פלוטון

118

+

119

Essence of a mighty sword! The power to cut steel and the breath of all things

תמציתה של חרב רבת-עוצמה! הכוח לחתוך מתכת והנשימה של כל הדברים

119

+

120

Fighting finished! Kohza flies the white flag!

המלחמה נגמרה! קוזה מניף את הדגל הלבן!

120

+

121

Vivi’s voice goes unheard! A hero descends!

קולה של ויוי לא נשמע! גיבור נוחת!

121

+

122

Sand Crocodile and Water Luffy! Death match: Round 2

קרוקודיל חול ולופי מים! קרב עד המוות: סיבוב שני

122

+

123

Smells like Croc! Run to the Tomb of the Royal Family, Luffy!

מריח כמו קרוק! רוץ אל קבר משפחת המלוכה,לופי!

123

+

124

The nightmare time is approaching! Secret base of the Suna Suna Clan

הסיוט מתקרב! הבסיס הסודי של שבט הסונה סונה

124

+

125

Magnificent wings! My name is Pell, guardian spirit of the kingdom

כנפיים מרהיבות! שמי הוא פל, מגן רוח הממלכה

125

+

126

I will surpass you! Rain falls in Arabasta!

אני אביס אותך! גשם יורד על ארבאסטה!

126

+

127

Farewell to arms! Pirates and a little justice

שלום לצבאות! פיראטים וצדק קטן

127

+

128

The pirates’ banquet and operation escape Arabasta!

משתה הפיראטים ומבצע בריחה מארבאסטה!

128

+

129

Everything began that day! Vivi tells of her adventures!

הכל מתחיל ביום הזה! ויוי מספרת על הרפתקאותיה!

129

+

130

Beware her scent! The seventh person is Nico Robin!

תזהרו מהריח שלה! האדם השביעי היא ניקו רובין!

130
+
Rate this post
השאר תגובה

המייל שלך לא יפורסם אל דאגה

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.